9.9 C
Älmhult
2020-07-14
Lokalt

Distriktsmöte i Hässleholm

I somras skedde en stor förändring inom Lions organisation i Sverige, multipeldistrikt 101. Då blev tio distrikt sammanslagna till fem. Detta för att få ”fullvärdiga” distrikt med så många medlemmar som krävs i varje för att få större betydelse i den internationella organisationen. För exempelvis Lions Club Älmhult innebär detta att man nu tillhör det distrikt som kallas S (SYD) med klubbar från främst gamla S och SM men även några från SV som Älmhult tillhörde. 

På lördagen hölls nu det första Distriktsmötet med 101S på Norra Station i Hässleholm. Mötet leddes av Distriktsguvenör Bengt Persson LC Alvesta. Under dagen hölls även Likvidations-Distriktsmöte 2 för ”gamla” Lions Distrikt 101S och 101SM, slutgiltliga möten för att avveckla dessa distrikt. 

Ett stort antal (56) av distriktets 97 klubbar fanns representerade och från Älmhult kom president Staffan Wyke tillsammans med Valter Kroon. 

Dagen inleddes med information om olika hjälpprojekt. Hans ”Hem” Mathiasson från Hässleholm berättade på ett jättefint sätt om Syskolan i Nepal. Hans egna erfarenheter från besöket i Nepal kombinerades med fakta om det projekt som startades i Huskvarna för mer än tio år sedan. Tack vare Lions rikliga gåvor har nu cirka 650 flickor fått utbildning i att sy, ekonomi med mera och därmed undvikit att bli sålda till Indien eller något annat hemskt.  

Magnus Svensson LC Hörby redogjorde för Lions Rent Vatten. Ett projekt som startats av Lions Club Åhus och som de nu tillsammans med två andra klubbar genomfört det första brunnsprojektet i Tanzania. Glädjen och tacksamheten hos byborna i Morogoro, Melela var jättestor. Äntligen hade de fått rent och gott vatten! Målsättningen är att hjälpa 100.000 människor att få rent vatten och man är på god väg att nå detta mål!

Doktor Irén Tiberg informerade sedan om typ-1 diabetes. Hon betonade vikten av stöd till drabbade ungdomar och underströk vilka problem som finns för de drabbade och deras familjer. Ett viktigt hjälpmedel är e-hälsa. 

Under mötet redovisades också det hjälpprojekt som LC Råå driver i Sydafrika, Lions Quest och LCIF.

I Hässleholmsklubben är nu Anders Jönsson president. Han hälsade alla välkomna och gav sedan en fin presentation av sin hemort. 

Det är väl få som undgått att man hade en (förmodligen anlagd) storbrand i Hässleholm i augusti som kraftigt störde järnvägstrafiken. Räddningsledare var brandmästare Per Friis och på ett mycket åskådligt sätt berättade han nu om katastrofen. Med hjälp av bland annat många av de bilder som togs med hans hjälmkamera förklarades de problem och risker som fanns med denna brand. Han kunde också berätta att kostnaderna beräknas bli enorma. För Skånetrafiken cirka 10 miljoner, för ägarna av gamla äggpackeriet cirka 2 miljoner och för Trafikverket kanske 1 MILJARD! Hässleholms kommun hade försäkrat för 3 miljoner men vad kostnaderna blir är oklart.

På mötet redovisades förra verksamhetsårets insamlade medel. Totalt hade Distrikt 101S delat ut minst 18,5 miljoner kronor till hjälpverksamhet fördelade så här: lokalt 9.103.962 SEK, internationellt 6.051.318 SEK och nationellt 3.342.276 SEK. Samtliga klubbar har dock inte redovisat sina hjälpinsatser. Distrikt 101S är Sveriges bästa vad gäller gåvor till LCIF (Lions Club International Foundation som fördelar insamlade medel till internationellt behövande)! 

Ett tidigare förslag att dela upp distriktet i endast tre zoner förkastades och man beslutade nu att de gamla zonerna i princip skall finnas kvar.  DG Bengt Persson framförde sin åsikt att klubbarna borde fokusera mer på att få in nyblivna pensionärer som medlemmar. Distriktskassör Hans Folkesson redogjorde för ekonomin och mötet beslutade bland annat vilka projekt som skall finnas med i Projekt- och Bidragskatalogen. 

Viss information gavs även om det kommande distriktslägret som skall hållas i Tygegården nästa sommar. Behov av fler värdfamiljer finns och uppmaningen från organisatören Bert Engström var också att medlemmarna i de intilliggande klubbarna skall anmäla om de kan hjälpa till under lägret. Till sin hjälp i Lägerkommittén har han Jan Lundén, Hans W Lundgren, Nora Sjöstedt, Jenny Eriksson och Stefan Cederblad.

Text och foto: Valter Kroon

Relaterade inlägg

Vi är bäst på det vi gör

info@espressoreklam.se

Succé för Göingeafton

info@espressoreklam.se

En kanna kaffe

Ingela Lindström

Hemsidan använder cookies för att optimera din användarupplevelse. Vi utgår från att du godkänner detta men du kan välja att lämna oss om du önskar. Acceptera Läs mer