-0.2 C
Älmhult
2021-01-25
Lokalt

Eleverna i skolan är företagens framtida kompetens

Kompetensförsörjningen är en av de frågor som ligger högst på många företags lista över utmaningar. Kopplingen till att få kompetens till företagen börjar på skolorna. Där behöver de få information om vad det finns för företag och vad man kan jobba med. Det behövs medvetenhet, uppmuntran och inspiration. Det behövs en tydlig koppling mellan det som eleverna lär sig i skolan och hur verkligheten ser ut när de kommer ut och söker jobb i näringslivet.

Växande Älmhult lägger stort fokus på denna fråga under 2019. Vi vill förankra en årscykel för bra och givande aktiviteter mellan skola och företag som återkommer år efter år och som går att utveckla och förbättra. Det innebär att skolan vet vad som kommer och kan planera undervisningen för läsåret så att dessa aktiviteter passar in väl i schemat och de saker barnen ska lära sig. Det innebär också att företagen vet vad som kommer under året och kan förbereda sig för att ta emot elever på prao och praktik och för att visa upp sina verksamheter på de sätt som kan locka elever till att utbilda sig i en viss inriktning.

Förankring av arbetsprocessen har nyligen påbörjats gentemot kontaktpersoner i skolorganisationen på högstadie- och gymnasienivå gentemot både Älmhult kommuns skolverksamhet och gentemot privat skolverksamhet som Thoren Framtid. Vissa aktiviteter kan och bör även ha koppling mot lägre årskurser då en del som går i högstadiet redan har valt vad de vill göra. Nästa steg i processen är att ta fram ett utkast på en årscykel inför kommande läsår 2020/2021 inför förankring gentemot både skolorganisationen och företagen i näringslivet. Där utgår vi ifrån vad som finns idag och vad som är så bra så det ska behållas i någon form. Vi ska också utvärdera om det finns helt nya inslag vi vill få in i den nya årscykeln. Det kan behöva prioriteras så att det blir lagom många aktiviteter att förhålla sig till och så att dessa kan genomföras på ett riktigt bra sätt.
För att nå företagen kommer tillfällen att nyttjas där det finns möjlighet diskutera med mindre grupper av företag. Växande Älmhult kommer även uppmuntra företagen att delta i gymnasieskolans programråd. Där finns ett utmärkt tillfälle för företag att träffa både lärare, rektorer och politiker och på så sätt direkt påverka innehållet i undervisningen så att det matchar verkligheten så bra som möjligt.

Under slutet av året när förankringen är klar kommer resultatet även presenteras för politikerna för ev. beslut som kan behövas inom den kommunala organisationen och sedan kan vårterminen användas till förberedelse för att testa den nya årscykeln skarpt inför det efterföljande läsåret. Även om det beslutas om en fantastiskt bra årscykel med tillhörande rutiner så går det krasst att konstatera att det krävs lite tid och rätt engagemang för att hålla årscykeln igång, intitiera och påminna. Någon måste trycka på startknappen och där krävs lite personalresurser i en viss omfattning och det kommer påverka någons budget. Det kan ligga i den kommunala organisationen eller i näringslivet eller någon slags ömsesidigt samarbete även finansiellt.

Nu uppmuntras till stort engagemang från näringslivet och i skolans organisation. Det behövs kompetens och då behöver företagen ta tillvara och inspirera den framtida kompetensen hos elever som idag finns i våra skolor. Skolan uppmuntras på samma sätt till att på ett kompetent sätt bidra till att upplysa och inspirera elever och koppla undervisningen till exempel från verkligheten.

Daniel Uppsäll, Växande Älmhult

Relaterade inlägg

Höst-pepp

Ingela Lindström

Buteljerat guld

admin

Rossana flyttade från mångmiljonstaden Lissabon till Älmhult

admin

Hemsidan använder cookies för att optimera din användarupplevelse. Vi utgår från att du godkänner detta men du kan välja att lämna oss om du önskar. Acceptera Läs mer